Dankwoord

Door de jaren heen heb ik direct onderricht mogen ontvangen van inspirerende mensen. Hier wil ik hen speciaal dank betuigen. Zij hebben er toe bijgedragen dat ik vanuit deze positie mijn werk zo goed mogelijk kan doen.

Irene Cornelis voor haar trouwe vriendschap en het steeds blijven delen van haar kennis over het enneagram en het leven.

Swami Nityananda zaliger voor al zijn liefde, opgewekte humor en diepe wijsheid.

David Dewulf omdat hij mindfulness zo praktisch en dicht bij het hart weet te brengen.